Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Dự thảo Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 05/06/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt đề cương Chương trình tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 19/02/2013; Sở Xây dựng lập kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất VLXD như sau:

Dự thảo Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục 2. Phiếu điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM

Phụ lục 3. Sổ tay điều tra

 

 

Số lượng lượt xem: 194
Tin đã đưa