Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Góp ý Đề cương Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD tại TP.HCM
Chủ nhật, 24/06/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Với mục tiêu phát triển thành phố thành trung tâm giao dịch, trưng bày, triển lãm sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) quy mô lớn, Quy hoạch phát triển VLXD thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đến năm 2020 (sau đây gọi là Quy hoạch) được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 đã đề ra các mục tiêu sau:

- Loại bỏ hoặc chuyển đổi các cơ sở sản xuất VLXD có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp trên địa bàn thành phố.

- Tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào khu công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường.

- Di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng, cơ sở sản xuất VLXD không phù hợp Quy hoạch.

Hiện nay, chưa có số liệu chuẩn xác về các cơ sở sản xuất VLXD thực tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố (các thông tin về các cơ sở sản xuất VLXD do Sở Xây dựng tổng hợp từ số liệu cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận – huyện (một số quận – huyện chưa báo cáo, một số quận – huyện báo cáo trên cơ sở cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh).

Để có cơ sở triển khai thực hiện các mục tiêu nêu trên của Quy hoạch, phải có các thông tin từ các cơ sở sản xuất VLXD để phân loại các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, việc xây dựng Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn thành phố là vấn đề cần thiết.

Ngoài ra, Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố còn nhằm mục đích thu thập số liệu để phục vụ cho việc xây dựng đề án di dời các cơ sở sản xuất VLXD không phù hợp theo Quy hoạch được duyệt, cũng như rà soát, cập nhật số liệu để điều chỉnh, xây dựng đề án quy hoạch phát triển VLXD trong tương lai.

Số lượng lượt xem: 287
Tin đã đưa