Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Chủ nhật, 07/05/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, với sự tham dự của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Ủy ban nhân dân quận 9 và quận Thủ Đức; Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố, Hiệp Hội Bất động sản Thành phố; các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Thành phố, Trường Đại học Bách Khoa và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chính của dự thảo Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng là tư vấn lập, bao gồm:

- Các yếu tố tác động đến phát triển VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu VLXD Thành phố.

- Các quan điểm phát triển; mục tiêu phát triển; phương án quy hoạch các loại VLXD cơ bản; phương hướng di dời các cơ sở sản xuất VLXD vào Khu Công nghiệp hoặc có địa phương có quy hoạch phù hợp; định hướng quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2030; các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch.

- Nhiệm vụ của các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Hội nghị đã nhận được tổng cộng 13 lượt phát biểu với nhiều ý kiến thảo luận, góp ý liên quan đến các các vấn đề: Chủ trương khai thác khoáng sản làm VLXD của Thành phố để phục vụ các dự án trọng điểm, cơ sở dữ liệu cân đối nguồn khoáng sản làm VLXD, tính toán nhu cầu về VLXD; vật liệu tái chế; ứng dụng khoa học nghệ trong ngành VLXD; phương án bố trí các cơ sở sản xuất VLXD trong các Khu công nghiệp; chủ trương định hướng di dời các nhà máy xi măng và phương án bố trí các trạm tiếp nhận xi măng của Thành phố; định hướng phát triển khu công nghệ cao về VLXD, các trung tâm, siêu thị VLXD của Thành phố phát triển vật liệu trộn sẵn (bê tông trộn sẵn, vữa tô trộn sẵn...) nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế khai thác không phép hoặc trái phép các loại tài nguyên khoáng sản hiện nay...

Hội nghị là cơ sở để có điều kiện lắng nghe trực tiếp các ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch của các chuyên gia và cơ quan, đơn vị có liên quan, nhằm đảm bảo quá trình xây dựng Quy hoạch được chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng, tính khả thi, sự thống nhất trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng.

Sắp tới, Sở Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức các Đoàn công tác thăm và làm việc thực tế tại một số nhà máy sản xuất xi măng để lắng nghe thực tế cơ sở, nắm bắt tình hình hoạt động, vấn đề bảo vệ môi trường trong sản xuất của doanh nghiệp, để có cơ sở tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thành phố.

Số lượng lượt xem: 327
Tin đã đưa