Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa gỗ, cửa kim loại của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Ngọc Ân.
Thứ năm, 09/06/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/6/2016, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 9211/SXD-VLXD v/v Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa gỗ, cửa kim loại của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Ngọc Ân.

Theo đó, kể từ ngày 25/4/2016, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại các Thông báo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa gỗ, cửa kim loại do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Hưng Việt sản xuất:

- Thông báo số 9065/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa đi bằng khung nhôm.

- Thông báo số 9066/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa sổ bằng khung nhôm.

- Thông báo số 9067/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa sổ bằng gỗ.

- Thông báo số 9068/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa đi bằng gỗ.

- Thông báo số 9069/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa sổ bằng sắt.

- Thông báo số 9070/TB-SXD-VLXD ngày 14/8/2015 đối với sản phẩm cửa đi bằng sắt.

 

Đính kèm:Công văn số 9211/SXD-VLXD ngày 10/6/2016 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 239
Tin đã đưa