Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Kế hoạch số: 4214 /KH-SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21/5/2014 về Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.
Thứ tư, 28/05/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (sau đây viết tắt là “VLXD”) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Xây dựng đề ra Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

 

Số lượng lượt xem: 164
Tin đã đưa