Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Kế hoạch số 7330/KH-SXD-VLXD ngày 24/05/2023 của Sở Xây dựng về khảo sát việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thứ năm, 25/05/2023, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Kế hoạch số số 7330/KH-SXD-VLXD

- Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 165
Tin đã đưa