Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 08/03/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề cương tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2013; Sở Xây dựng lập kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD như sau:
Số lượng lượt xem: 294
Tin đã đưa