Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Kết quả tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Thứ tư, 27/02/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 411/UBND-TMT ngày 02/02/2012 về kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2023/KH-SXD-QLVLXD ngày 30/3/2012 về việc tập huấn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD - Năm 2012 và đã tổ chức 03 đợt tập huấn, phổ biến các chuyên đề sau:

1. Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển VLXD TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-QĐ-UBND ngày 21/5/2011.

2. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng.

3. Phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

4. Quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh VLXD, nơi đổ phế thải VLXD trên địa bàn quận – huyện và tổ chức thực hiện Quy định.

5. Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và khoa học công nghệ trong lĩnh vực VLXD.

6. Quản lý về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXD.

7. Quản lý về lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXD.

8. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân quận – huyện về lĩnh vực VLXD:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân về hoạt động sản xuất và kinh doanh VLXD.

Kiểm tra việc quản lý chất lượng các loại sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng.

9. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân quận – huyện về lĩnh vực VLXD.

Khóa tập huấn được bắt đầu ngày 21/6/2012, kết thúc vào ngày 06/7/2012 và đã thu hút được 331 cán bộ công chức, viên chức của quận, huyện tham dự. Báo cáo viên là đại diện của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Khoa học – Công nghệ và Sở Lao động – Thương binh Xã hội, với mục đích trang bị đầy đủ kiến thức về công tác quản lý nhà nước, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực VLXD, để cán bộ công chức quận, huyện, phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VLXD, công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VLXD tại địa phương, tạo được sự đồng bộ và thống nhất về quản lý VLXD trên toàn thành phố.

NGỌC THANH

Số lượng lượt xem: 182
Tin đã đưa