Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 4533/SXD-VLXD ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo (gửi Công ty TNHH Một Thành viên Ngân Sơn)
Thứ tư, 12/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 4533/SXD-VLXD ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo (gửi Công ty TNHH Một Thành viên Ngân Sơn)

Số lượng lượt xem: 267
Tin đã đưa