Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Quyết định số 1170/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ bảy, 04/04/2020, 07:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 1170/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1287
Tin đã đưa