Vật liệu xây dựng

title Phòng thí nghiệm LAS-XD

Quyết định số 1243/QĐ-SXD-TCCB ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ ba, 28/07/2020, 06:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 1243/QĐ-SXD-TCCB được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 708
Tin đã đưa