Vật liệu xây dựng

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của UBND TP.HCM ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM
Thứ bảy, 10/07/2021, 03:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/7/2021, UBND TP.HCM có Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Đính kèm file: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1268
Tin đã đưa