Vật liệu xây dựng

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 08/04/2021, 07:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 544/QĐ-SXD-VLXD ngày 08/5/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1064
Tin đã đưa