Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 10323/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 30/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021
Thứ hai, 01/11/2021, 05:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 10323/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 189
Tin đã đưa