Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023
Thứ ba, 07/02/2023, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD
- Bảng giá doanh nghiệp tháng 01-2023

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4477
Tin đã đưa