Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 11559/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Hưng Phát - Hợp quy 01-CBHQ-HP/2021 ngày 11/11/2021 (BN 2102886)
Thứ hai, 22/11/2021, 02:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 11559/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 166
Tin đã đưa