Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 11560/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước - Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam - Hợp quy 01/2021/CB-STARCEMT ngày 01/11/2021 (BN 2102887)
Thứ hai, 22/11/2021, 02:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 11560/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 78
Tin đã đưa