Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 11560/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước
Thứ hai, 22/11/2021, 07:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/11/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 11560/SXD-VLXD về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước - Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam - Hợp quy 01/2021/CB-STARCEMT ngày 01/11/2021.

Đính kèm file: Thông báo số 11560/SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 138
Tin đã đưa