Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 11705/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính dán an toàn nhiều lớp nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM Kính Tân Bình - Hợp quy 01-11/2021KTB ngày 15/11/2021 (BN 2102946)
Thứ sáu, 03/12/2021, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 11705/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 182
Tin đã đưa