Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 11706/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ của Công ty TNHH TMXNK Đá Hoa Cương Hoàng Mỹ - Hợp quy 03/CBHQ/HM ngày 15/11/2021 (BN 2102960)
Thứ sáu, 03/12/2021, 07:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 11706/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 186
Tin đã đưa