Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12859/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/2021QH06025 ngày 17/12/2021 của Công ty TNHH VLXD TÂN QUANG HÒA
Thứ ba, 28/12/2021, 04:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12859/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 93
Tin đã đưa