Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12872/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao nhập khẩu - Công bố hợp quy số S10222021 ngày 14/12/2021 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Thứ ba, 28/12/2021, 04:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12872/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa