Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12902/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước - Công ty TNHH Kính An toàn Phát Đạt - Hợp quy 01/PD/2021 ngày 20/12/2021
Thứ ba, 28/12/2021, 08:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12902/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 150
Tin đã đưa