Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12903/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông - Hợp quy 05pđ/2021 ngày 06/12/2021 (BN 2103402/VLXD)
Thứ ba, 28/12/2021, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12903/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 110
Tin đã đưa