Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12905/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần - Hợp quy 03/2021CTR0105 ngày 20/12/2021 (BN 2103401/VLXD)
Thứ ba, 28/12/2021, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Tải file Thông báo số 12905/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 162
Tin đã đưa