Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12982/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0408/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103320/VLXD)
Thứ ba, 28/12/2021, 04:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12982/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 119
Tin đã đưa