Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 13194/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kính Phương Đông
Thứ tư, 05/10/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 13194/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 52
Tin đã đưa