Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 13433/TB-SXD-VLXD ngày 30/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Hiệp Hòa House - Hợp quy 02/2021HHS0601 (BN 2103473)
Thứ sáu, 31/12/2021, 06:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 13433/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 121
Tin đã đưa