Vật liệu xây dựng

title Chuyển đổi số

Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng
Thứ tư, 06/09/2023, 05:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 1).

Căn cứ Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4).

Hiện nay, đã có 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, bao gồm 17 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và 05 thủ tục hành chính trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ (đính kèm danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần).

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Sở Xây dựng thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng.

Đính kèm:

- Thông báo số 13566/TB-SXD-VP;

- Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần;

- Hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 467
Tin đã đưa