Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 15476/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 08/11/2022, 02:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

Thông báo số 15476/TB-SXD-VLXD

- Phụ lục Danh sách doanh nghiệp đề nghị thực hiện công bố hợp quy (theo Báo cáo Quý I/2022 (bổ sung) và Quý II/2022 của các tổ chức chứng nhận hợp quy) (kèm theo Thông báo số 15476/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 150
Tin đã đưa