Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2022
Thứ năm, 01/12/2022, 23:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: 

Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp Tháng 11 năm 2022

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 3747
Tin đã đưa