Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 1743/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC -U) dùng để chế tạo cửa sở và cửa đị - CÔNG TY TNHH MAY THƯƠNG MẠI TOÀN TÂM - Hợp quy 05-TANTAM21 ngày 20/01/2022
Thứ tư, 23/02/2022, 01:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 1743/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 54
Tin đã đưa