Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 17864/TB-SXD-VLXD ngày 20/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramics (Việt Nam)
Thứ năm, 22/12/2022, 06:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 17864/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 27
Tin đã đưa