Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 18541/TB-SXD-VLXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2022, điều chỉnh tháng 11/2022
Thứ ba, 03/01/2023, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 18541/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp tháng 12-2022

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 3410
Tin đã đưa