Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 02/2023
Thứ năm, 02/03/2023, 08:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 5193
Tin đã đưa