Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 3219/TB-SXD-VLXD ngày 07/4/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 3219/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số

042201/CBHQ/CPGSV, 052201/CBHQ/CPGSV, 492202/CBHQ/CPGSV,

492201/CBHQ/CPGSV, 172201/CBHQ/CPGSV, 3662104/CBHQ/CPGSV,

3632103/CBHQ/CPGSV, 3632102/CBHQ/CPGSV, 3632101/CBHQ/CPGSV,

3652102/CBHQ/CPGSV, 3652101/CBHQ/CPGSV, 3642102/CBHQ/CPGSV,

3642101/CBHQ/CPGSV, 292201/CBHQ/CPGSV, 302201/CBHQ/CPGSV,

3652104/CBHQ/CPGSV, 3652103/CBHQ/CPGSV, 262201/CBHQ/CPGSV,

272201/CBHQ/CPGSV cùng ngày 25/3/2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (biên nhận từ số 2200656/VLXD đến 2200674/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa