Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 3357/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi nhập khẩu của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á ASEANWINDOW
Thứ ba, 12/04/2022, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Thông báo số 3357/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi nhập khẩu số 10/03/2022 ASN ngày 10/3/2022 của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á ASEANWINDOW (BN 2200732)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 79
Tin đã đưa