Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 4711/TB-SXD-VLXD ngày 05/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát tự nhiên cho bê tông và vữa) sản xuất trong nước của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lê Đặng
Thứ năm, 05/05/2022, 06:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Thông báo số 4711/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 58
Tin đã đưa