Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 156/NCV-MKT/2021 ngày 29/12/2021 của Công ty TNHH NBiro Ceramic (Việt Nam)
Thứ tư, 05/01/2022, 06:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 186
Tin đã đưa