Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 5243/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam
Thứ ba, 17/05/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Thông báo số 5243/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 42
Tin đã đưa