Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 5600/TB-SXD-VLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc gửi bảng niêm yết giá phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng quý II/2020
Thứ tư, 27/05/2020, 01:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng đang duy trì công bố định kỳ giá VLXD và một số vật liệu phổ biến, thông dụng trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.

Theo quy định tại Điều 82 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng chủ yếu thuộc về cơ quan chuyên môn về xây dựng (Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). Do đó, bảng công bố giá này là cơ sở chủ yếu để các cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư, tư vấn xây dựng, đơn vị thi công tham khảo để lập dự toán xây dựng công trình. Đồng thời, việc sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng cho công trình được xét tham gia công bố giá, còn là cơ hội để quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, giới thiệu chất lượng sản phẩm thông qua kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại Thành phố.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 4, Khoản 2 Điều 6 và Điều 12 - Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có nghĩa vụ công khai thông tin về giá bán hàng hóa theo quy định.

Nhằm đảm bảo đa dạng thông tin và phong phú chủng loại cho bảng công bố giá vật liệu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tham khảo; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp VLXD phát triển sản xuất, kinh doanh; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quý doanh nghiệp duy trì phối hợp thực hiện:

1. Gửi niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Điều 12 – Luật Giá số 11/2012/QH13 (Công ty có thể tham khảo mẫu tại Công văn số 7739/SXD-VLXD của Sở Xây dựng (hiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, mục Vật liệu xây dựng, tin “Về tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng”, đã đưa ngày 05 tháng 7 năm 2018)).

Đồng thời, đề nghị hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

- Trường hợp có thay đổi giá (tăng hoặc giảm giá) so với giá niêm yết kỳ trước, đề nghị thuyết minh rõ lý do thay đổi giá, để cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở theo dõi thông tin tình hình thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về giá, chất lượng, xuất xứ của hàng hóa theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 và Khoản 2 Điều 13 – Luật Giá số 11/2012/QH13.

- Trường hợp không thay đổi giá và không thay đổi số lượng, chủng loại sản phẩm so với giá niêm yết kỳ trước, đề nghị có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng biết để có cơ sở công bố giá theo quy định (không cần gửi niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa; chỉ gửi văn bản thông báo không thay đổi giá so với giá niêm yết kỳ trước).

2. Kịp thời cung cấp:

- Các tài liệu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mới (nếu có thay đổi): Hồ sơ hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn - sản phẩm, hàng hóa nhóm 2); công bố tiêu chuẩn áp dụng; nhãn hàng hóa.

- Thông tin liên lạc của lãnh đạo Công ty và cán bộ phụ trách đăng ký công bố giá (họ và tên, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số fax) để thuận lợi trong quá trình liên hệ, đôn đốc đơn vị gửi niêm yết giá đảm bảo thời hạn công bố định kỳ tại Sở Xây dựng (nếu có thay đổi so với thông tin đăng ký trước đây, vì hiện nay, nhiều đơn vị thay đổi nhân sự không thông báo, khó khăn trong quá trình làm việc và phối hợp).

Thời hạn đề nghị thực hiện gửi niêm yết giá hàng quý: Trước ngày 10 của tháng đầu quý, để thuận lợi cho việc tổng hợp, công bố giá, góp phần chủ động trong việc cung cấp thông tin về giá VLXD trên địa bàn Thành phố (trường hợp sau khi cung cấp niêm yết giá của cả quý mà doanh nghiệp có thay đổi thông tin giá, thì cung cấp bổ sung kịp thời thông tin giá thay đổi, kèm theo thuyết minh nguyên nhân thay đổi, để Sở Xây dựng có cơ sở căn cứ, xem xét và công bố bổ sung).

Do đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được thông tin niêm yết giá quý II/2020 của quý doanh nghiệp. Đề nghị quý doanh nghiệp khẩn trương gửi niêm yết giá quý II/2020 trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.

3. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), mã số QCVN 16:2019/BXD; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Theo đó, các nhóm sản phẩm, hàng hóa VLXD phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bao gồm: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông; cốt liệu xây dựng; gạch, đá ốp lát; vật liệu xây; kính xây dựng; VLXD khác (Danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD chi tiết, cụ thể tại QCVN 16:2019/BXD).

Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý chủ động rà soát, nghiên cứu QCVN 16:2019/BXD để thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị liên hệ Phòng Vật liệu Xây dựng – Sở Xây dựng qua số điện thoại 39.326.214, số nội bộ 748 hoặc 749, số fax 39.325.269.

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 2673
Tin đã đưa