Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 6043/TB-SXD-VLXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2023
Thứ sáu, 28/04/2023, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 6043/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp tháng 4/2023

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4378
Tin đã đưa