Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 726/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 726/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 154
Tin đã đưa