Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2023
Thứ năm, 01/06/2023, 06:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp tháng 5/2023

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 5892
Tin đã đưa