Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 827/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long
Thứ sáu, 24/02/2023, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 827/TB-SXD-VLXD-KTNN

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 95
Tin đã đưa