Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 828/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc  đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH SHIVIET
Thứ sáu, 24/02/2023, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 828/TB-SXD-VLXD-KTNN

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 87
Tin đã đưa