Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 9127/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc  tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Allybuild Việt Nam
Thứ sáu, 15/07/2022, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Thông báo số 9127/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 115
Tin đã đưa