Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung)
Thứ hai, 18/10/2021, 00:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung).

Đính kèm file:

Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 8118
Tin đã đưa