Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 17204, 17205, 17206, 17207/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 16/12/2022, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 17204, 17205, 17206, 17207/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 20
Tin đã đưa