Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (các Thông báo số 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179/TB-SXD-VLXD ngày 06/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01.03.22/CBHQ/SGHT, 02.03.22/CBHQ/SGHT, 03.03.22/CBHQ/SGHT, 04.03.22/CBHQ/SGHT, 05.03.22/CBHQ/SGHT, 06.03.22/CBHQ/SGHT, 07.03.22/CBHQ/SGHT cùng ngày 23/3/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 105
Tin đã đưa